----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"
[kliknij na zdjęcia, aby powiększyć]


5 styczeń 2014

Relacja ze "Świętego Wieczoru"
Dworek "Pan Tadeusz", Żółtańce

fotografie udostępnił:

Karol Łopuszyński


[aby obejrzeć - kliknij !!!]Kresowe tradycje wywiedzione z Rymacz na Wołyniu, wciąż są żywe oraz kultywowane przez Towarzystwo Rodzin Kresowych w Chełmie i nadbużańskie zespoły ludowe. Święty Wieczór to okazja do opowieści o tradycji i czas kolędowania. Z pamięci najstarszych śpiewaków i dawnych kantyczek, powybierane pastorałki, cieszą słuchaczy niebywale i zachęcają do wspólnego kolędowania. W wigilię Trzech Króli, wieczorem w gościnnym Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach (dzisiaj przedmieścia Chełma, gdzie urodził się (1842 - 1903) ks. Józef Dąbrowski - powstaniec i duchowny polonijny w Ameryce), spotykają się kresowi kolędnicy. Tu szczególnie cieszą stare, wołyńskie pastorałki...


Święty wieczór, święty,
Daj nam Boże dobry.
Dobrym ludziom, dobre zdrowie
W święty wieczór, święty.
Daj nam Boże żytko,
Na to nowe latko.
Dobrym ludziom, dobre zdrowie
W święty wieczór, świety.


Kolędowały zespoły z Dorohuska, Okop, Sielca, Chełma oraz Strachosławia. Mieszkańcy Kamienia występowali razem z Herodem. Pachniało sianem pod nogami i kapustą w poczęstunku. Witano się i winszowano po dawnemu, przytupując na szczęście domowinkom.


Żebyście byli zdrowi, weseli,
Jak z nieba anieli.
Tak szczęśliwi i młodzi,
Jak nów, gdy nad Rymaczami wschodzi.
Daj Wam Boże, u ludzi szacunek
W każdy dzień podarunek.

Zapamiętane winszowania do dzisiaj żywe w pamięci, cieszą i ożywiają tradycje. Przy każdym progu w Rymaczach, Jagodzinie, Jankowcach, Terebejkach i w okolicy, głoszono kolędowe życzenia - żeby się Wszystkim wiodło i szczęściło z Nowym Rokiem.


Oj iszły, iszły,
trzy gwiazdy przez wiszni.
Jedna nad studnio rozgorzała,
żebyj zdrowa w niej woda była.
Druga nad stogiem jasna,
Żebyj była stodła za ciasna.
Trzecia w okieneńku błysła,
żebyj Wasza Nasiusia zamąż wyszła...

Kolędowano o Aniołach, świętych Pannach, Królu Dawidzie i sławnym Betlejem z narodzin Jezusa. Z tego progu i Wam drodzy Czytelnicy, pielgrzymi kresowi i Boży Ludzie - wszelkich łask od Dzieciątka Jezus – winszuję!


Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun