----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"Tym, którzy tęsknią za Wołyniem, dawno lub nigdy tam nie byli - zamieszczamy krótkie filmy na youtube, kręcone przez Antoniego Kamińskiego z Wrocławia - gimnazjalistę a dzisiaj - znakomitego śpiewaka. To fragmenty zauroczeń Krzemieńcem miastem Juliusza Słowackiego 1809 1849, ,najwybitniejszego syna Wołynia. Kościół, dworek, Góra Bony - trochę strudzonych pielgrzymów z Chełma, znajomych i nieznajomych. Ktokolwiek był z nami na wołyńskich pielgrzymkach - zapamiętał smak chleba, łez i pieśni... Wszystko to razem w tobołku historii, dźwigamy po naszych Przodkach. Śladami ich stóp, za głosem modlitwy z serdeczną pamięcią o nich - nasze wędrowanie. Zapraszam na ten krótki, filmowy szlak.


Niedziela - białe czaple ciągną nad Krzemieńcem,
za Ikwę, na moczary.
My, na schodach kościoła z różanym wianeczkiem
- do Wieszcza, pod święty kamień
strudzonymi nogami - idziemy, tupiąc...
- Przed nami duchy Przodków,
zza murów kościoła.
Sykstyńska Madonna
w asyście aniołów - łzy matkom ociera
- dzieci błogosławi...


Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun