----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"

Kraków od początku - od założenia Antykwariatu Kresowego w Chełmie - był źródłem inspiracji artystycznych, mojej placówki. Stamtąd najczęściej docierały wydawnictwa kresowe, najmożniejsi Ludzie, poeci, pisarze. Cienie miasta oraz wielowiekowej tradycji literackiej, wspierały mnie w chwilach trudnych, zadłużeń i bezłaski losu. Każda podróż do Krakowa, umacniała mnie i nadal to czyni. Ponad siedem godzin podróży - do bram miasta, to czas na refleksje, rozmowy telefonicznych z Krakowianami i Arcy Polakami stamtąd, czas pisania wierszy i kreślenia szkiców - przyszłych działań.

Niewątpliwie, odkąd pojawił się miesięcznik "Kraków", wszechstronnie ciekawy... Kraków zagościł a Antykwariacie... Przychodźcie, czytajcie...

Pełen koszyk "Krakowa" - zawsze...


Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun