----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"


    Dzielimy się radością, iż nasza pamięć o Wołyniu, Ziemi przodków i o dwóch, szczególnie ważnych kościołach w Lubomlu oraz Rymaczach, znalazły opracowanie naukowe w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Proces badań i poszukiwań dokumentów i fotografii, wsparła też nasze archiwum www.rymacze.pl Wszystkim, którzy dogłębnie pragną poznać historię, plany budowy kościoła w Rymaczach z dokumentacją fotograficzną, szczególnie polecamy tę książkę. Zgromadzone fotografie i dokumenty dotyczące kościoła Trójcy Przenajświętszej w Lubomlu, są imponujące. Wnętrze kościoła i fotografie cudownego obrazu Matki Boskiej Loretańskiej. Zatem stara i nowa świątynia dawnych Rymaczan oraz okolicznych Wołynian, ma odtąd doskonałe opracowanie historyczne i fotograficzne, na miarę odnalezionych i pozyskanych materiałów. Posłuży do dalszych badań, poszukiwań i podtrzymywania tradycji i pamięci rodowej. Współcześnie odnaleziona historia, wpisana w Dekanat Luboml, poszerzona jest tu o świątynie rzymskokatolickie znajdujące się niegdyś na tym terenie. Warto zamówić tę książkę. Polecam.


Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun    
Tom zawiera opracowania świątyń zabużańskiej części dawnej ziemi chełmskiej, przynależącej administracyjnie do województwa ruskiego dawnej Rzeczypospolitej, choć oddzielonej od niego terenem dawnego województwa bełskiego. Obiekty z tego terenu należały do dekanatu lubomelskiego diecezji chełmskiej, w XIX w. zostały wcielone do diecezji łucko-żytomierskiej, a w okresie międzywojennym należały do diecezji łuckiej. W tomie 22 opracowano obiekty w miejscowościach: Binduga, Luboml, Maciejów, Opalin, Ostrówki, Przewały, Pulemiec, Radziechów, Ratno, Rymacze, Szack i Zabłocie. Publikacja stanowi "zamknięcie" inwentaryzacji terenowej dawnego województwa ruskiego w jego przedrozbiorowych granicach.

Książkę można zamówić tutaj: << ZAMÓW >>