----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"
Luboml, miasto w którym Król Władysław Jagiełło w 1392 r. 14 stycznia - na zamku lubomelskim podpisał prawa miejskie Chełma, miał wielu bohaterów. Niektórzy to: Seweryn Lubomelczyk - żyd z Lubomla - dominikanin, który prowadził kanonizację św. Jacka Odrowąża, Tadeusz Kościuszko - który komendował wojskiem i stąd ruszył po Uchańkę w 18.VII. 1792r. na wielką bitwę z Rosją. Bolesław Prus - który wg wielu autobiografistów - urodził się 20.08. 1847 r. w Maszowie k/ Lubomla i tutaj mógł być ochrzczony...

Fotografia przedstawia wielce zasłużonego ostatniego dziekana kościoła św. Trójcy w Lubomlu ks. Stefana Jastrzębskiego (1881 -1961) prezesa okręgowego PCK i LOP w Lubomlu. Dziekan, który uratował ok. 500 osób ocalonych z pogromu UPA 31.08.1843 r. których Niemcy skoszarowali w Lubomlu a następnie wywieźli do obozu na Majdanek. Wykupił swoich parafian, ocalił im wszystkim życie - świadkowie nieliczni żyją do dzisiaj. Ocalił cudowny obraz Matki Bożej Loretańskiej, wywożąc w raz w wyposażeniem kościoła do Polichny. W sercach Wołynian - zapisany głęboko, jako erudyta, doskonały mówca, patriota i wielki orędownik chrześcijańskiej i polskiej kultury na Wołyniu. KS. Stefan Jastrzębski w towarzystwie organisty – przed PCK w Lubomlu. 1937r. Foto ze zbiorów Władysława Mielniczuka z Rakowca


Wnętrze i ołtarz główny kościoła Trójcy Przenajświętszej w Lubomlu. Widoczny pośrodku Cudowny obraz Matki Boskiej Latyczowskiej, przybyły z Warszawy koleją i rezydujący tutaj w latach 1930 – 35. Kult Pani Podola i Wołynia był tak wielki iż ściągał coraz z dalsza pielgrzymów a ludność miejscowa wystawiła honorowe warty aby strzec skarbu. Pisał o Lubomlu Przewodnik Katolicki z Poznania, najstarsze pismo katolicko-społeczne wydawane od 1895 r. zamieszczając krótki opis świątyni i kultu cudownego obrazu na Wołyniu wraz z tą fotografią.

Zasługą kultu maryjnego był sam proboszcz Stefan Jastrzębski oraz liczne Róże (koła) Różańcowe nawet w najdalej oddalonych wsiach od miasteczka. Zwyczaj niedzielny, śpiewanego różańca oraz pieśni, majowe i różańcowe nabożeństwa i odpusty.

W 1935 r. po ukończonym remoncie kaplicy w katedrze w Łucku (po pożarze w którym spłonął starowieczny obraz Matki Boskiej Łuckiej) obraz Matki Boskiej Latyczowskiej tam przeniesiono. W Lubomlu i okolicy pozostały drukowane pamiątkowe obrazki Matki Boskiej Latyczowskiej i maryjne nabożeństwo.Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun