----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"Uroczystości poświęcenia kościoła w Rymaczach w dniu 8 grudnia 1933 r. musiał mieć dużą rangę, skoro przybył wysłannik z redakcji w Poznaniu, ważnego oraz poczytnego pisma Przewodnika Katolickiego. Wraz z zamieszczoną fotografią nowego kościoła - widnieje historyczny zapis:

W Rymaczach, stacja Jagodzin woj. wołyńskie ks. kanonik Jastrzębski dokonał w dzień 8 grudnia b. r. poświęcenia nowego kościoła a w kazaniu swojem wyraził cześć parafianom i ks. proboszczowi Brajczewskiemu za ofiarność i trudy około wzniesienia kościoła. Łaskawe ofiary na wykończenie świątyni przysyłać można przez PKO nr 81071Zatem zwracamy się do Rymaczan i Potomków o dalsze poszukiwania fotografii z uroczystości poświęcenia. Radosny dzień adwentowy, wielkie święto Maryi Niepokalanej, wyjaśnia i podpowiada nam, kult cudownego medalika i licznej prenumeraty Rycerza Niepokalanej w wielu rymackich rodzinach. Widocznie dzień ten nie był przypadkowym, ale wynikał z kultu i próśb parafian. Musiała to być podniosła i wyczekana uroczystość, byli tam obecni nasi Przodkowie, ciesząc się nowym Domem Bożym. Zapewne tymczasowy ołtarz był przybrany sosnowym wieńcem z białymi, woskowanymi różami. Wyścielony najpiękniejszym kilimem wymaglowanym obrusem w czerwone różyczki z czarnymi listkami, haftowany krzyżykami prezes Siostry Terezjanki (bo ten przewieziony za Bug, przechowywany był w Chełmie w kościele Rozesłania św. Apostołów). Tercjarki rymackie wspominały mi o nim, że był to pierwszy obrus od zakonnic i na wielkie świętą używany. Zatem, poszukujemy dalszych dokumentów i fotografii owego wielkiego dnia poświęcania kościoła w Rymaczach.


Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun