----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"

Kongres i Pielgrzymkę, mimo +35 C - letniego upału, należały do wielkiego WYDARZENIA Roku 2015 w Polsce. Wzięły w niej udział delegacje z Polski i świata, niejednokrotnie wielopokoleniowe rodziny Kresowian, naukowcy, pisarze ,dziennikarze, duchowieństwa pochodzenia kresowego. Myślę, że na przyszłość do współpracy należy zaprosić Zgromadzenia zakonne Siostry Niepokalanki i Terezjanki i kilka innych zgromadzeń - z pochodzenia kresowego a także pełniącego posługę misyjną obecnie wśród Polaków na Kresach. Zachwycił mnie udział - liczny młodzieży i studentów oraz młodzieżowych - patriotycznych organizacji z całej Polski a szczególnie z Dolnego Śląska.

Kresowianie (obecnie z Górnego i Dolnego Śląską) stanowią trzon Kongresu i nadają ton termu wydarzeniu. Poruszono wiele ważnych aspektów i problemów życia Kresowian. Ostro i zdecydowanie krytykowano obecny rząd komunistyczny, który wobec prośby Kresowian - o ustanowienie dnia 11 Lipca – Dniem Męczeństwa Kresowian - ogłosił, że jest to zbrodnia o znamionach ludobójstwa. Stwierdzono zatem, że obecny rząd - to rząd o znamionach polskości - a nie rząd Polski? Uczestnicy Kongresu i Pielgrzymi, szczelnie wypełniający jasnogórską salę, skwitowali to gromkimi brawami. Wszystkie Partie rządzące - wobec zbliżających się wyborów - zabiegały o głosy podkreślając - Kresowianie, jesteście nam bardzo potrzebni? Skwitowano to: a do czego, do głosowania na was? A co zrobiły obecne partie: Platforma, PSL, Solidarność - ku ratowaniu, podtrzymaniu i popularyzowaniu kresowej historii i kultury, prawdy o niej, pamięci o pomordowanych na Kresach i jakiejkolwiek pomocy, seniorom z Kresów, którzy nie mają żadnego wsparcia od rządu, ani też obecni twórcy kultury, pisarze, poeci, dziennikarze, wydawcy broszur kresowych - którzy od 25 lat pracują za "darmoszkę" i są jeszcze szykanowani, pomijani i niedoceniani w środowiskach i na arenie Polski? Dlaczego kolejni ministrowie wyrzucili z kanonu lektur arcydzieła polskiej i światowej literatury np. Pana Tadeusza, Nad Niemnem i dziesiątki innych pozycji - wkładając w zamian chłam i śmiecie literatury europejskiej np: Harry Pottera i inne głupoty?

Żadna partia - nic nie zrobiła!!! Zatem wyciąganie ręki po głosy Kresowian jest fałszywe oraz nieuzasadnione!

Podczas Kongresu na Jasnej Górze, w auli ojca Kordeckiego, otrzymali nagrodę Praemium Honoris Cresowianae i Honorowe Członkostwo Światowego Kongresu Kresowian - znany dziennikarz i historyk, wielokrotnie poniżany przez Komunistów i Ukraińców Pan Marcin Hałaś z Chełma z Stanisławem Senkowski z PSL Chełm . Senkowsi otrzymał ją - za ufundowanie Pomnika Piety Wołyńskiej? Jest to głęboka nieprawda i pomyłka wprowadzonego w błąd Kongresu - nagroda ta należała się (jeśli?) to Wszystkim - Pomysłodawcom, Fundatorom i Realizatorom budowy tego pomnika - Piety Wołyńskiej w Chełmie.

PSL z Chełma zatem niech nie przywiązuje się do tej nagrody ani do pomnika, jako wyłącznej fundacji i własności - bo to nieprawda a nawet wierutne kłamstwo PSL-u. Ogłaszamy tę wiadomość, aby niektórzy niezasłużenie, pozdejmowali przeróżne "Krzyże" zasługi wobec historii i kultury Kresów, którymi dotąd tak chętnie obwieszali się wzajemnie, szczególnie w Chełmie. To prawda, że dawniej "Łotrów na krzyżu wieszali a dzisiaj – krzyże na łotrach – wieszają!" Czas z tym skończyć...

Oprawa muzyczna, literacka, dziennikarska, naukowa XXI Kongresu i Pielgrzymi Kresowian - na Jasnej Górze 2015 - były imponujące, wręcz cudowne. Organizatorom i Pielgrzymom ze Świata i Polski a także z obecnych Kresów - szczere, serdeczne Bóg Zapłać!

Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun    


Galeria fotografii: