----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"
Z A P R O S Z E N I E


Wołynian i Potomków, Sympatyków Kresów i Historyków
na dzień 7 - 8 września 2017 r. do Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach k/ Chełma.

Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun