...::: Regulamin :::...

KAŻDORAZOWE, SKORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY OZNACZA
AKCEPTACJĘ REGULAMINU      Zabraniamy korzystania z naszego regulaminu i treści znajdujących się na www.antykwariat-kresowy.pl na innych stronach, kopiowanie, przepisywanie, treści z naszej strony oznacza naruszanie praw autorskich i zastrzegamy sobie prawo do roszczenia odszkodowań z tego tytułu jeżeli osoba która naruszy prawa nie wyrazi chęci na dobrowolne wykasowanie treści, które wykorzystuje na innej stronie.§ 1
Postanowienia ogólne

1.1. Operatorem strony internetowej www.antykwariat-kresowy.pl (zwanej dalej stroną) jest firma Antykwariat Kresowy Krzysztofa Kołtuna z siedzibą ul. Lwowska 13J, 22-100 Chełm.
1.2. Strona dostępna jest w domenie internetowej ovh.pl
1.3. Przeznaczeniem strony jest sprzedaż przemiotów drogą on-line, przechowywanie oraz publikowanie informacji dotyczących sklepu, rozpowszechnianie kultury, tradycji i sztuki zwiazanej z kresami.
1.4. Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2
Prawa autorskie

2.1. Zawartość strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).
2.2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.
2.3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§ 3
Sprzedaż / Wysyłka

3.1. Każdy użytkownik, może dokonać zakupu bez rejestracji, wypełniania jakichkolwiek formularzy czy ankiet. Użytkownk chcąc zakupić dany przemiot, zobowiazany jest wyłącznie do wysłania wiadomości informacyjnej e-mail do Właściciela (szczegóły w zakłądce - Jak Kupować?), oraz przelania zadeklarowanej kwoty na konto Właściciela strony.
3.2. Wysyłka odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (usłui kurierskie nie są akceptowane), wysłanie przedmiotu odbywa się w czasaie 24h od zaksięgowania wpłaty (szczegóły w zakładce - Wysyłka)
3.3. Przedmioty zakupione w aukcji nie podlegają reklamacji, są traktowane jako unikaty, pojedyńcze sztuki. W przypadku uszkodzenia towaru podczas przesyłki (po okazaniu odpowiedniej dokumentacji - np. forografie) roszczenia będą przekazywane firmie transportowej (najpóźniej do 14 dni po doknaniu zakupu), a następnie w razie pozytywnego jej rozpatrzenia, będzie dokonywany zwrot kosztów transportu.
3.4. Przedmioty zakupione on-line można odbierać osobiście w sklepie po uwczesnym skontaktowaniu się drogą telefoniczną z Właścicielem sklepu. Podczas odbioru osobistego - koszt wysyłki nie jest wliczanyt w cenę przedmiotu.

§ 4
Postanowienia końcowe

4.1. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Webmastera strony poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.antykwariat-kresowy.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwila zamieszczenia go na powyższej stronie.

Serdeczne życzenia

imieninowe dla: