----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"

Zapraszamy do zgłębiania historii Rymacz z kronik, historii i dokumentów - poszukiwania historii Rodów rymackich i gromadzenia starych fotografii.


Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun    Rymacze w Kronikach Jana Długosza

Poniższe informacje, ich odnalezienie i udostępnienie zawdzięczamy - panu Janowi Poluchowiczowi z Towarzystwa Rodzin Kresowych w Chełmie.

Dziękujemy!!!

[kliknij, aby powiększyć]


Przeglądając wykazy poległych żołnierzy w czasie II wojny natrafiłem na następującą informację: Iwańczuk Mikołaj, urodzony w Rymaczch p. Luboml w 1900 r. starszy strzelec, zmarł 2.08.1942 roku w Uzbekistanie. Pochowany na cmentarzu w uzbeckim miasteczku Guzar. Przypuszczalnie jak wielu innych żołnierzy pochowanych w Guzar - śmierć nastąpiła w związku z chorobą w czasie marszu armii Andersa przez Uzbekistan do Iranu. Najprawdopodobniej będąc osłabionym po pobycie w sowieckich łagrach nie wytrzymał trudów tułaczki. Cmentarz i groby polskich żołnierzy w Guzar istnieją do dziś.


Jan Poluchowicz    "Księga pochowanych żołnierzy polskich
poległych w II wojnie światowej: Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie"

Barbara Affek-Bujalska, Edward Kospath-Pawłowski
Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1998 - 461
Metryki kościelne z Rymacz (1927 - 1944)

W celu odnalezienia informacji z poniższych akt
należy kontaktować się z poniższym podmiotem:

miejsce przechowywania:
Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy.
III Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich
03-718 Warszawa, ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3
tel: (22) 443-12-81
fax: (22) 818-53-46
email: usc@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.plKsięga Adresowa Polski z 1926-27 roku

Wykaz rzemieślników, firm, instytucji z opisem miejscowości.
Materiały, dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pani Jolanty Bdzikot.

Dziękujemy!

[kliknij, aby powiększyć]
Historie Rymacz - dzisiaj nieznaną Potomkom Rymaczan,
wciąż odnajdujemy na kartach historii.
Oto przykład z I wojny światowej, z frontu.
[kliknij, aby powiększyć]