----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"


----------------------------------------------------------

Do powstania i rozwoju niniejszej

strony internetowej, przyczynili się...


----------------------------------------------------------


Dziękujemy !!!    Wszystkim Wołynianom i Potomkom, którzy są na liście
fundatorów za materialne wsparcie w funkcjonowaniu strony.


Wszystkim, którzy z dobrego serca chcieliby wspomóc utrzymanie strony i dalszej pracy przy niej - ku podtrzymywaniu wołyńskich więzi, tradycji i Rodów podajemy numer konta:

83 1940 1076 4583 5752 0000 0000

oraz numer rachunku walutowego
58 1940 1076 4583 6124 0000 0000

Krzysztof Kołtun, w tytule: rymacze.pl

Dziękujemy !!!    


Osoby zaznaczone kolorem złotym wsparły

www.rymacze.pl w 2019 roku


Osoby zaznaczone kolorem niebieskim odeszły już od nas.


---------------------------------------------------------------
1. Stanisława Kołtun z domu Lewczuk,
ur. 1926 r. - Nowiny k/Rymacz.
Córka Józefa i Walerii (z Sawoszczuków)

---------------------------------------------------------------
2. Stanisława Czerpak z domu Staniuk, ur. w 1925 r.
Córka Karola i Justyny (z domu Żur)
---------------------------------------------------------------
3. Helena Stachniuk z domu Koguciuk, zm. 2008 r.
Córka Józefa i Karoliny,
rodzice zginęli z rąk UPA - 30.08.1943 r. we wsi Jankowce - parafia Rymacze

---------------------------------------------------------------
4. Monika Grabowska, ur. 1982 r.
Córka Witolda i Wandy z Czerpaków (rody z Jankowiec i Rymacz)
---------------------------------------------------------------
5. Janina Tołysz z domu Kućmierz, ur. 1940 r.
Córka Józefa i Karoliny z Kolonii Aleksandrówka - parafia Fara we Włodzimierzu
---------------------------------------------------------------
6. Janina Pilipczuk z domu Ulewicz.
Córka Jana i Katarzyny z Jesiończaków z Woli Ostrowieckiej - parafia Ostrówki
---------------------------------------------------------------
7. Jan Borowik, syn
Teresy z domu Prończuk i Michała Borowika z Jagodzina
---------------------------------------------------------------
8. Danuta Fedoniuk z domu Rekuta.
Córka Jana i Karoliny, Jagodzin
---------------------------------------------------------------
9. Zofia Oder z domu Dyczko.
Córka Stanisława i Michaliny, Rymacze i Jagodzin
---------------------------------------------------------------
10. Kazimierz Grabowski, ur. 1926 r. Rymacze;
Stanisława Sztauber, ur. 1933 r. z Kupracz;
---------------------------------------------------------------
11. Rozalia Soroka z domu Tołysz, ur. 1928 r. Rymacze.
Córka Dominika i Marianny
---------------------------------------------------------------
12. Stanisława Sadowska z domu Demczuk,
ur. 1942r. Rymacze
---------------------------------------------------------------
13. Maria Watras z domu Iwańczuk,
Rymacze - ur. 10.05.1943 r.
w odpust św. Izydora i tego samego dnia ochrzczona.
---------------------------------------------------------------
14. Potomkowie Jakuba Stachniuka, ur. 1912 r.
oraz Joanny Stachniuk z domu Kupracz, ur.1913 r. - parafii Rymacze
---------------------------------------------------------------
15. Zbigniew i Janusz Lepionka.
Synowie Władysławy Lepionka z domu Misan z Terebejek (1936 - 2007)
---------------------------------------------------------------
16. Marylka Zackiewicz.
Wnuczka Feliksa Wdowickiego, ur. w Rymaczach, 1882 r.
---------------------------------------------------------------
17. Jan, Witold i Andrzej Iwańczuk.
Synowie Tomasza Iwańczuka z Rymacz (1921 – 1999)
---------------------------------------------------------------
18. Józef Prończuk, ur. 1938 r. w Kupraczach.
Syn Jana, ur. 1912 r. i Marianny z domu Rudzka, ur. 1913 r.

---------------------------------------------------------------
19. Stanisław Kuć.
Syn Karola i Franciszki z domu Kapelan, z Rymacz
---------------------------------------------------------------
20. Demiza i Halina z domu Grudzień -
siostry Ś.P. Jana Polskiego (zginął w 1939 r. pod Rawą Ruską)
i Czesława Grudnia - Zasmyki 1943 r.

---------------------------------------------------------------
21. Janina Wójcik.
Wnuczka Józefa Łukaszuka - z okolic Łucka

---------------------------------------------------------------
22. Jolanta Bdzikot.
Wnuczka Franciszka Stachniuka, s. Jana i Łucji (Weremko)
oraz Starego Jagodzina i Anny Stachniuk z d. Rudzka,
córki Jakuba i Józefy z d. Gryciuk (Hryciuk), z Rymacz
---------------------------------------------------------------
23. Zgliniecki Ryszard.
Syn Eugenii (z domu Dawidziuk) i Feliksa z Kowla
---------------------------------------------------------------
24. Stachira Teresa.
Córka Wiktorii i Longina Czepielewskich
z Osady Wojskowej - Orliczyn, pow. Włodzimierz
---------------------------------------------------------------
25. Jan Klekociuk i Halina Klekociuk - Pendel
---------------------------------------------------------------
26. Anna Jabłońska z d. Kozłowska.
Córka Tadeusza Kozłowskiego i Marianny Stockiej z Nowego Jagodzina
---------------------------------------------------------------
27. Piotr Gryciuk, ur. 1946 r.
Syn Stanisława (z-rz oddziału "Korda" 27 WDP AK)
oraz Józefy z d. Grabowska z Jankowiec, pow. Luboml
---------------------------------------------------------------
28. Jadwiga i Józef Dyczko
- syn Stanisława i Michaliny, ur. 1 lipca 1939 r. w Rymaczach
---------------------------------------------------------------
29. Kazimierz Petruk, ur. 1955 r. w Roztoce koło Chełma.
Syn Władysława Petruka z Rymacz i Józefy z domu Staniuk, z Kupracz
---------------------------------------------------------------
30. Józef, Jan, Irena, Maria i Małgorzata Dyczko
- dzieci Adama Dyczko i Katarzyny (z Prończuków), z Rymacz
---------------------------------------------------------------
31. Kuśmierowicz Emilia z Kowla,
ur. 1937 r. Sybiraczka
---------------------------------------------------------------
32. Maria Chlebowicz z d. Rycerz,
ur. 1933 r. Krzemieniec.
Córka Dominiki i Kazimierza
---------------------------------------------------------------
33. J.S.
ur. w Sarnach, 1942 r. ród z Krzemieńca

---------------------------------------------------------------
34. Halina Sobolewska z d. Janczar,
ur. w Kowlu, 1942 r.

---------------------------------------------------------------
35. Jadwiga Krasnodębska
z d. Stasal z Bud, parafia Kupiczów

---------------------------------------------------------------
36. Maria Obtułowicz,
ur. w 1940 r. w Korytnicy, pow. Horochów,
(wnuczja ogranisty z Torczyna)
---------------------------------------------------------------
37. Maria Tołyż - Jakubaszek,
ur. w 1936 r. Córka Anny i Tomasza z Rymacz (wraz z córką Anną)

---------------------------------------------------------------
38. Henryka Malec (Chełm).
Córka Heleny Ciupy z d. Mordacz, z Rymacz
---------------------------------------------------------------
39. Krystyna Balcerek (Pakość - Kujawy).
Córka Józefa Kupracza i Katarzyny z d. Rudzka, z Jagodzina

---------------------------------------------------------------
40. Jan Petruk,
urodzony w 1932 r. w Jankowcach k/ Rymacz

córka Agnieszka Piątek ---------------------------------------------------------------
41. Joanna Wójcicka
z domu Bagińska z Peresieki k/ Bud, parafia Hołoby
---------------------------------------------------------------

42. Jadwiga Wójcicka,
Serebryszcze

---------------------------------------------------------------

43. Maria Wasiuk
z domu Kowalewska, z Kowla
---------------------------------------------------------------

44. Halina Korzeniewska - Goch,
Chełm

---------------------------------------------------------------

45. Maria Choduń,
Miłośniczka Kultury i Kresów

---------------------------------------------------------------
46. Zofia Ostapska z Warszawy,
Wnuczka z Rodziny Pilipczuków
---------------------------------------------------------------
47. Stanisława Węgorek z domu Macegoniuk
Kąty (koło Lubomla) - ocalała z ludobójstwa

---------------------------------------------------------------
48. Grabowski Ryszard
Rymacze - syn Franciszka i Michaliny (z rodziny Borowików)

---------------------------------------------------------------
49. Kuciak Stanisława
z Lubomla

---------------------------------------------------------------
50. Teresa Łysiak
- wnuczka Zofii i Stanisława Szewczuków z Rymacz

---------------------------------------------------------------
51. Tadeusz Sawicki
- wnuk Jakuba Borowika i Franciszki z domu Klekociuk z Jagodzina
---------------------------------------------------------------
52. Danuta Panek z domu Kalinowska
- córka Franciszki i Piotra Kalinowskich z Włodzimierza Wołyńskiego
---------------------------------------------------------------
53. Krystyna Rybicka z domu Bednarz - córka Marii z Tołyżów i Stanisława Bednarza
i wnuczka Elżbieta Masiewicz

---------------------------------------------------------------
54. Ela Gajer z domu Staszkiewicz
- wnuczka Władysłąwa Weremko i Antoniny z Kapelanów
---------------------------------------------------------------
55. Bartosz Krzeszowiec
syn Stanisławy z domu Pendel z Ostrówek - wnuk Marii Pendel z Jesionków
---------------------------------------------------------------
56. Andrzej Gryciuk (Konin)
- syn Andrzeja Gryciuka z Rymacz i Teresy z Marszewskich - wnuk Joanny z Tołyżów i Andrzeja Gryciuka zamordowanego przez Niemców w 1941r.
---------------------------------------------------------------
57. Jan Grabowski (Przystawy)
- syn Jana, wnuk Piotra Grabowskiego z Jankowiec i Rozalii (z Czuniów, z Jagodzina)
---------------------------------------------------------------
58. Zbigniew Petruk (Przystawy)
- wnuk Stefana Petruka i Agnieszki z Ruckich z Jagodzina
---------------------------------------------------------------
59. Marcin Nestorowicz
- Stańków (syn Piotra i Józefy). Rolnik, sympatyk Kresów.
---------------------------------------------------------------
60. Szlichting Tadeusz
- Sobibór, Sympatyk Kresów
---------------------------------------------------------------


Zachęcamy do kontynuacji listy fundatorów
Rymaczan i ich potomków - poprzez wsparcie prac
nad niniejszą stroną symbolicznym "GROSZEM"...

O szczegóły proszę pytać przez adres e-mail.
Kliknij tutaj.