----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"
Wołyń oraz Ziemia Lubomelska - kochały się wręcz w strojach narodowych. Powszechny strojem dziewczęcym czy też panieński był strój krakowski, uznawany jako narodowy. Symbol polskości i sławy płynącej z Wawelu i miasta Królów Polski. W męskim stroju, często pojawiały się czerwone rogatywki. Szczególnie dwory pielęgnowały polskie tradycje. We dworze w Turyczanach - panny Krzyżanowskie (wiekowe damy) na 3-go maja, zawsze w kościele były w rogatywkach - na przyjazd gości, oficjalnych delegacji, itp. Młodzież często ubierano w stroje narodowe - na procesje odpustowe i Boże Ciało, również...

Duma polskiego stroju podnosiła rangę uroczystości i dodawała smaku. Patrioci nosili mundury Powstańców lub naśladowali Kościuszkę (szczególnie w banderiach konnych, które były wizytówką wielu miejscowości - podczas powitań biskupa, wojewody, itp.).

Poszukujemy fotówek z podobnych okoliczności - zamieścimy je na stronie...


Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun