----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"Wybór publikacji:

•  Jestem z Wołynia - wspomnienia Mamy poety
•  Ballada o Krzemieńcu
•  Chełmskie Boże Narodzenie
•  Osada Wojskowa w Horodnie
•  Święty Wieczór z Rymacz
   - 05.01.2013 "Pan Tadeusz" w Żółtańcach

•  Luboml na znaczkach pocztowych
•  Listy pisane z żalu
•  Wieczórki w Antykwariacie Kresowym
•  Do Rymacz z "Paschą"
•  Promocja książki "Wołyńska Litania"
•  Stare dokumenty z Rymacz
•  Promocja książki "Tzry grosze do wykupu"
•  Święty Wieczór z Rymacz
   - 05.01.2014 "Pan Tadeusz" w Żółtańcach

•  Filmy z Krzemieńca 2011 r.
•  Promocja Poety z Rymackiego Rodu
   - Album Mariusza Olbromskiego

•  Rezurekcja w Rymaczach
•  Kraków w Antykwariacie Kresowym
•  Odpust na Wniebowzięcie w Starym Zamościu 2014
•  Zaduszki Wołyńskie
•  Luboml i Rymacze - niezwykła książka
•  Fotografie z duszą - część pierwsza
•  Gromniczne światło
•  Poświęcenie kościoła w Rymaczach
•  Tajemnice rymackich pisanek
•  Odpust ku czci św. Izydora Oracza - Rymacze 2015
•  XXI Światowy Kongres Kresowian - Częstochowa 2015
•  Pamięć Krwawej Niedzieli w Chełmie
•  Wspomnienie o Ojcu Redemptoryście- Kazimierzu Prończuku
•  Kult św. Teresy od dzięciątka Jezus
•  XI Pielgrzymka i Kongres Kresowian - 26.09.2015 r.
•  Podziękowanie Jubileuszowe
•  Święty Wieczór 2016
•  Lustracja Rymacz na Wołyniu i okolic w latach 1564 – 1565
•  Kąty – wymordowana wieś na Wołyniu
•  Wołyńskie i nadbużańskie pisanki - 2016
•  U Kraszewskiego – Dwór w Romanowie 2016
•  Chwalcie św. Izydora - Rymacze 2016
•  Wołyńska Msza Pamięci - Zamość 2016
•  List do nieba...
•  Kisielin - Cmentarze, 2016
•  Bestialstwo UPA pod Lubomlem na Wołyniu - promocja książki
•  100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza
•  Luboml - Zaduszki 2016
•  Bestialstwo UPA pod Lubomlem na Wołyniu - premiera książki.
•  Jubileusz 600 - lecia Jagodzina i Rymacz - zapowiedź.
•  Świety Wieczór z Rymacz - 2017
•  Wołyń na starej fotografii
•  Zaproszenie z Lubomla - 2017
•  Odpust w Lubomlu - 2017
•  List Wołynianki do Nas Wszystkich - Krystyna Rybicka
•  Kowel z tronem świętej Anny - 2017
•  Różaniec do granic - 2017
•  600 lat Rymacz i Jagodzina: 1417 - 2017
•  Odpust św. Izydora - Rymacze 2018
•  Ludobójstwo wsi Kąty k/ Lubomla
•  Wołyński Pomnik w Lublinie
•  Podróż na Wołyń - list
•  tablica pamiatkowa - VII Zjazd Kresowian
•  VII Światowy zjazd Kresowian, 7-9 wrzesień 2018r.