----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"
--------------------------------

--------------------------------

      Ród Tołyżów w Rymaczach należał do starszych i zasiedziałych Rodów. Sadyba ugruntowana pośrodku wsi. Zamożny i wielopokoleniowy. Z tego pnia wywodzili się śpiewacy, rzemieślnicy, kowale a w XX wieku - lekarze. Pobożni, patrioci, znający historię i Ludzi. Czynnie uczestniczyli przy budowie kościoła w Rymaczach. Znani w okolicy Lubomla z jarmarków, odpustów, wesel. Najstarszy (jak pamiętamy) Jan Tołyż syn Stefana około ur. 1880 i żona Józefa z Rudzkich (zmarła na tyfus w I wojnę św). Jan należał do grupy Rymaczan, która w 1910 r. pojechała do Ameryki do pracy. Był tam 3 lata. Czterech synów - z nich dwóch Feliks i Tomasz, dziedziczyli majątek rymacki tutaj we wsi i na na Pudryczu (czyli Podrzeczu, za cmentarzem). Feliks Tołyż i żona Anna z Kapelanów mieli dzieci: Jana, Stanisława, Marię, Józefa i Pawła (to okres międzywojenny). Maria urodzona w 1935 r. (informatorka) honorowy członek rodziny, przechowała te stare fotografie i cudowne opowieści o ich osobowościach. Babcia Anna Tołyżowa - jeździła z nami kilkakrotnie do Rymacz - z żalem pokazując wszystkie ścieżki Rodu... Jej postać widzę do dzisiaj, jak wiele innych Rymaczanek - szlachetna, skupiona o wielkiej wrażliwości i sercu... Niezwykły Ród....


Krzysztof Kołtun