----------------------------------------
Za Bugiem krętołzawym,
łęgami z tańcem jaskółek
- za wiśniowymi sadkami
i jeziorem , jak rybie Oko.
Rozścielone, jak weselna chusta
w dzikie róże , jagody jałowca
z słowikiem, gdy miłośnie płacze.
Sześćset lat na mapach Wołynia
- wieś królewska,
polskie Rymacze.


Krzysztof Kołtun
Chełm 2012 r.


Rymacze

Zjazdy Kresowe

Polecane

Stroje

Literatura

!!! Uwaga !!!

Poszukujemy Rodów, Potomków z Rymacz i okolic. Więcej w zakładce "kontakt"

10 maja 2000

"I Ogólnopolski Zjazd Kresowian
z Ziemi Lubomelskiej i Wołynia
w Chełmie"


[aby obejrzeć - kliknij !!!]Od początku założenia Towarzystwa Rodzin Kresowych przeze mnie, (od 1988 r.) kiedy to spotkało się kilkanaście osób w wojewódzkim Domu Kultury w Chełmie i podjęto decyzję – o wspólnym ratowaniu i podtrzymywaniu kultury polskiej z Wołynia oraz współpracy z odradzającymi się środowiskami Polaków przy parafiach na Wołyniu: w Lubomlu, Łucku, Krzemieńcu i innych. Prezesem wybrano założyciela - Krzysztofa Kołtuna - wówczas starszego instruktora WDK w Chełmie. Odtąd Towarzystwo zaczęło regularne, comiesięczne spotkania – uczestniczyło w nich od 30 do 100 osób - Wołynian. Od 1989 r. w katedrze na Górce chełmskiej, która jest ulubionym miejscem spotkań Wołynian w dniu 16 maja na św. Andrzeja Bobolę, w południe – odbywał się Zjazd Diecezjan Łuckich i uroczysta Msza św. z procesją.

Tutaj zaczęły się wszystkie fundacje – między innymi: Chorągwi Wołyńskiej – MB Mielnickiej i św. Andrzeja Boboli. Zjazdy trwały 5 lat. W 1994 r. – przeniesiono je do Kościoła Chrystusa Odkupiciela z uwagi na wołyński cudowny obraz Matki Boskiej Mielnickiej i ufundowaną przez Wołynian chełmskich - figurę św.Teresy, patronki Diecezji Łuckiej na Wołyniu. Figura, pierwotnie miała stanąć w katedrze na Górce – ks. K.Bownik nie zezwolił, więc przeniesiono ją do nowego kościoła Chrystusa Odkupiciela – tworząc Sanktuarium Wołyńskie. Odtąd miejsce to stało się wraz z kaplicą kresową – miejscem modlitw Wołynian. Przez 8 lat, każdego 1 dnia m-ca odprawiała się Msza za Wołynian i licznie adorowano figurę św. Teresy, strojąc ją w kwiaty.

Rok 2000 Jubileuszowy przypominający Narodziny Chrystusa – stał się rokiem wielkiego odrodzenia kultury polskiej na Wołyniu. Postanowiłem uhonorować Rok Chrystusowy - I Zjazdem Kresowian z Ziemi Lubomelskiej i Wołynia - jako hołd wszystkich pokoleń Przodków Naszych... W podzięce za Wiarę i ocalenia nas w 1943 r. w czasie ludobójstwa na Wołyniu. Miejscem zjazdu zostały Pławnice - gdzie w 1945 r. osiedliła się duża grupa przesiedleńców z Rymacz (w tym też Ród Lewczuków i moi rodzicie na rok)... I gdzie do miejscowej, unickiej cerkwi - wstawiono w główny ołtarz – skarb z Rymacz - obraz św. Izydora, ufundowany w 1928 r. i Wykonany we Lwowie. W sobotę, 9 maja 2000 r. pojechała liczna pielgrzymka do Rymacz na odpust św. Izydora. Odwiedziliśmy też Włodzimierz, gdzie pod wieczór jednej z pątniczek – ukradziono torebkę z dokumentami... Hmm... I po wielu urzędowych bojach wróciliśmy przez Zosin, ok. godziny 2 w nocy do Chełma. Rankiem 10 maja 2000 r.- odpust w Pławanicach i w czasie sumy – I Zjazd Kresowian.

Miejscem zjazdu było bosiko szkolne, współorganizatorem Zjazdu - Gmina Kamień oraz wójt Kazimierz Stocki (Ród z Jagodzina). Zjazd zgromadził ogromne rzesze Wołynian i ich Potomków na Mszę św. polową. Kazanie płomienne głosił ks. Andrzej Puzon z Hrubieszowa, a z koncertem wystąpił Zespół LECHICI pod kier. Leszka Opały (potomka Wołynian z włodzimierskiego). Koncert uświetniły wołyńskie zespoły: z Sielca, Uhruska, Okop i Zanowinia...

Z autentycznymi pieśniami – najczęściej weselnymi z Wołynia oraz Ludowy Zespół z Lubomla - LUBAWA. Pomagających było sporo, przeszkadzający – wyłączyli prąd w czasie koncertu. Hmm...? Podstawiono nawet dodatkowe autobusy MPGK z Chełma, a w każdym był kontroler biletów. Wiele zabawnych sytuacji i zdarzeń, które nas wprowadzały w zadziwienie... Zjazd zjednoczył rozproszoną diasporę lubomelską i wołyńską – zjechali licznie Wołynianie z Warszawy, Pomorza, Lublina, Zamościa i wszystkich gmin Ziemi Chełmskiej. Również poeci, sympatycy i media. Św. Izydor - Patron Zjazdu stał się symbolem rozproszonej ludności wołyńskiej po Polsce i świecie. Wielka chwała tym, którzy swoim uczestnictwem potwierdzili przynależność do kresowej, wołyńskiej Ojczyzny.


Z kresowym pozdrowieniem       
Krzysztof Kołtun